Động lực của qúa trình chọn lọc nhân tạo theo Đacuyn là:

A.

Tồn tại những cá thể thích nghi nhất với điều kiện sống từ đó hình thành loài mới.

B.

Do nhu cầu thị hiếu luôn thay đổi của con người.

C.

Qúa trình đấu tranh sinh tồn giữa sinh vật và ngoại cảnh.

D.

Tồn tại những cá thể thích nghi nhất với nhu cầu của con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Do nhu cầu thị hiếu luôn thay đổi của con người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...