Dòng điện xoay chiều khác dòng điện một chiều ở điểm

A.

chỉ đổi chiều một lần.

B.

có chiều luân phiên thay đổi.

C.

cường độ dòng điện luôn tăng.

D.

cường độ dòng điện luôn giảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Dòng điện xoay chiều khác dòng điện một chiều ở điểm có chiều luân phiên thay đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...