Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của

A. các ion âm.
B. các electron.
C. các ion dương.
D. các nguyên tử.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...