Dòng điện do một máy phát điện xoay chiều phát ra sau khi tăng áp được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 10 Ω. Coi hệ số công suất bằng 1, điện áp đưa lên đường dây là 35 kV, công suất của máy phát là 1400 kW. Công suất điện hao phí trên đường dây là:

A.

1400 W.

B.

3200 W.

C.

1000 W.

D.

16 kW.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

16 kW.

R = 10 Ω; cosφ = 1

Điện áp đưa lên đường dây: U = 35 kV = 35.103 V.

Công suất của máy phát: P = 1400 kW = 1,4.106 W.

Cường độ dòng điện trên dây: I = = 40 A.

Công suất điện hao phí trên đường dây: ΔP = RI2 = 16.103 W = 16 kW.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...