Dòng điện dịch là:

A.

Dòng điện tưởng tượng chạy qua tụ điện khi đặt vào nó một hiệu điện thế xoay chiều.

B.

Dòng điện tạo bởi sự dịch chuyển có hướng nhờ điện trường của các electron tự do trong kim loại.

C.

Dòng điện tạo bởi sự dịch chuyển có hướng nhờ điện trường của các ion dương và ion âm trong chất điện phân.

D.

Dòng điện tạo bởi sự dịch chuyển có hướng nhờ điện trường của các electron và lỗ trống trong chất bán dẫn khi có hiện tượng quang điện trong.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dòng điện tưởng tượng chạy qua tụ điện khi đặt vào nó một hiệu điện thế xoay chiều.

Dòng điện dịch là dòng điện tưởng tượng chạy qua tụ điện khi đặt vào nó một hiệu điện thế xoay chiều.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...