Đồng bằng sông Cửu Long là vùng châu thổ được hình thành và mở rộng do bồi đắp phù sa của

A.

sông Đồng Nai.

B.

sông Tiền.

C.

sông Hậu.

D.

sông Tiền và sông Hậu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...