Đơn vị tự cảm là henry, với 1 (H) bằng

A.

1 (J.A2).

B.

1 (V.A).

C.

1 ().

D.

1 ().

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1 ().

Ta có: etc = −L.

nên L = − có đơn vị:

           

Vậy đơn vị H = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...