Đơn vị khối lượng riêng là

A.

N/m.

B.

kg/$m^{3}$

C.

kg/$m^{2}$

D.

N/$m^{3}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Đơn vị khối lượng riêng là kg/$m^{3}$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...