Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb), với một vêbe bằng:

A.

1T.m2.

B.

1T/m2.

C.

1A.m2.

D.

1A/m2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1T.m2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...