Đơn vị của độ tự cảm là:

A.

Ôm.

B.

Tesla.

C.

Vêbe.

D.

Henri.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Henri.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...