Đơn vị của cường độ âm là:

A.

Oát trên mét vuông (W/m2).

B.

Ben (B).

C.

Jun trên mét vuông (J/m2).

D.

Oát trên mét (W/m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...