Đơn phân của axit nuclêic là

A.

nuclêôtit.

B.

axit photphorit.

C.

photphodieste.

D.

đường C5H10O4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nuclêôtit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...