Đối với thợ may, đâu là đối tượng lao động?

A.

Vải.        

B.

Kim chỉ.        

C.

Áo, quần.        

D.

Máy khâu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...