Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 (μm). Lấy h = 6,625.10−34 (J.s), e = 1,6.10−19 (C) và c = 3.108 (m/s). Năng lượng của phôtôn này bằng:

A.

1,21 (eV).

B.

11,2 (eV).

C.

12,1 (eV).

D.

121 (eV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

12,1 (eV).

Năng lượng của photon này bằng:

E = = 1,937.10−18 (J) = 12,1 (eV).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...