Đối với động cơ Cacnô thì

A.

Nếu độ chênh lệch giữa nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh càng lớn thì hiệu suất càng cao.

B.

Nếu thay đổi tác nhân thì có thể thay đổi hiệu suất.

C.

Hiệu suất tối đa có thể đạt được là 100%.

D.

Hiệu suất thực tế của động cơ nhiệt luôn luôn cao hơn hiệu suất lí tưởng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nếu độ chênh lệch giữa nhiệt độ nguồn nóng và nguồn lạnh càng lớn thì hiệu suất càng cao.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...