Đối với cây ở vùng nhiệt đới (lúa, bạch đàn, kê, vừng...) quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ

A.

10°C.

B.

20°C đến 25°C.

C.

30°C đến 35°C.

D.

Trên 35°C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

30°C đến 35°C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...