Đối tượng nào sau đây được quyền xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác?

A.

Công an.

B.

Bố mẹ.

C.

Không ai.  

D.

Cán bộ nhà nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Không ai.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...