Đối sách của Đảng, chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sách lược mềm dẻo đối với quân đội Tưởng ở miền Bắc như thế nào?

A.

Độc lập chủ quyền ở nước ta phải giữa vững

B.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đứng đầu Đảng và chính phủ

C.

Cung cấp lương thực cho 20 vạn quân Tưởng ở miền Bắc

D.

Tất cả các đối sách trên

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...