Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là "Lưỡng quốc trạng nguyên" (Trạng nguyên hai nước ) đó là

A.

Lê Quý Đôn

B.

Chu Văn An

C.

Phạm Sư Mạn

D.

Mạc Đĩnh Chi

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...