Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là "Lưỡng quốc trạng nguyên" (Trạng nguyên hai nước ) đó là

A.

Lê Quý Đôn

B.

Chu Văn An

C.

Phạm Sư Mạn

D.

Mạc Đĩnh Chi

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mạc Đĩnh Chi

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...