Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm và một tụ điện thì:

A.

u lệch pha ± so với i, tuỳ vào giá trị của ZLvà ZC.

B.

Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch P = UIcosφ.

C.

Khi tần số dòng điện lớn thì dòng điện cản trở ít.

D.

U = UL + UC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

u lệch pha ± so với i, tuỳ vào giá trị của ZLvà ZC.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...