Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 Ω mắc song song với điện trở R2 = 300 Ω, điện trở toàn mạch là:

A.

A : RTM = 75 Ω.

B.

B : RTM = 100 Ω.

C.

C : RTM = 150 Ω.

D.

D : RTM = 400 Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + img1 = 75 W.  

CHỌN A 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...