Đoạn dây MN có dòng điện cảm ứng như hình vẽ. Đoạn dây MN chuyển động 

                       

A.

theo chiều c (nghĩa là theo chiều ngón cái của bàn tay phải choãi ra 90°).

B.

ngược chiều với c.

C.

theo chiều .

D.

ngược chiều .

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...