Đoạn dây MN có dòng điện cảm ứng như hình vẽ. Đoạn dây MN chuyển động 

                       

A.

theo chiều c (nghĩa là theo chiều ngón cái của bàn tay phải choãi ra 90°).

B.

ngược chiều với c.

C.

theo chiều .

D.

ngược chiều .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngược chiều với c.

Ta thấy UMN > 0, nghĩa là EC có cực dương ở M. Vậy đoạn dây đã chuyển động ngược chiều ngón tay cái.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...