Đồ thị sau diễn tả vị trí theo thời gian của hai tàu hỏa chạy song song nhau. Điều nào sau đây là đúng?

A.

Tại thời điểm tB, cả hai tàu hỏa có vận tốc như nhau.

B.

Cả hai tàu hỏa đều có tốc độ tăng theo thời gian.

C.

Cả hai tàu hỏa có cùng vận tốc tại một thời điểm nào đó trước tB.

D.

Tại một thời điểm nào đó trên đồ thị, cả hai có cùng gia tốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cả hai tàu hỏa có cùng vận tốc tại một thời điểm nào đó trước tB.

Một chuyển động đều (A) và chậm dần (B). Từ đó thấy rằng tại t < tB tiếp tuyến với đường cong (B) song song đường thẳng (A). Lúc đó 2 tàu có cùng vận tốc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...