Đồ thị phụ thuộc của số hạt nhân France Fr theo thời gian như hình bên. Sau thời gian bao lâu thì số hạt nhân còn lại bằng  số hạt nhân ban đầu?

A.

15 s.

B.

20 s. 

C.

30 s.

D.

40 s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

30 s.

Áp dụng định luật phóng xạ: .

Từ sơ đồ ta thấy: sau thời gian 45 s số hạt còn lại 1/8 thì

Để số hạt còn lại  thì 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...