Đồ thị phụ thuộc của số hạt nhân France Fr theo thời gian như hình bên. Sau thời gian bao lâu thì số hạt nhân còn lại bằng  số hạt nhân ban đầu?

A.

15 s.

B.

20 s. 

C.

30 s.

D.

40 s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...