Đồ thị hình dưới biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ điện trường theo khoảng cách trên phương truyền sóng tại một thời điểm nào đó. Hãy cho biết tần số của sóng điện từ?      

A.

9.109 Hz.

B.

8.109 Hz.

C.

7.109 Hz.

D.

6.109 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6.109 Hz.

Từ đồ thị ta thấy λ = 5.10–2m   = 6.109 Hz.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...