Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ điện trường theo thời gian. Hãy cho biết tần số của sóng điện từ?

A.

9.106 Hz.

B.

5.106 Hz.

C.

7.106 Hz.

D.

2.106 Hz.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2.106 H.

Từ đồ thị ta thấy T = 5.10-7s   = 2.106 Hz.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...