Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận với phương trình là kết quả nào sau đây ?

A.

x = 2 và y = 

B.

x =  và y = 

C.

x = 2 và 

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x = 2 và 

 

Để tránh nhầm lẫn ta viết lại biểu thức hàm số là 

ta thấy ngay hai đường tiệm cận có phương trình: x = 2 và  (lưu ý ad - bc = -1.(-4) - 1.2 ≠ 0). 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...