Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận với phương trình là:

A.

x = 1 và y = -1

B.

x = 1 và y = -x + 1

C.

x = 1 và y = -2x

D.

x = 1 và y = -2x + 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

x = 1 và y = -x + 1

Chia đa thức tử cho mẫu ta được , thấy ngay hai tiệm cận có phương trình là x = 1 và

y = -x + 1. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...