Đồ thị hàm số  có:

A.

tiệm cận đứng là x = 2

B.

tiệm cận đứng là x = -2

C.

tiệm cận ngang là y = 1

D.

tiệm cận xiên là y = x

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tiệm cận xiên là y = x

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...