Đồ thị hàm số y = x3 + x2 - 1

A.

có tâm đối xứng là gốc toạ độ.

B.

có tâm đối xứng là điểm (0 ; -1)

C.

có tâm đối xứng là điểm 

D.

không có tâm đối xứng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...