Đồ thi hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn nhận điểm I (1 ; 3) là tâm đối xứng khi m bằng:

A. 3
B. 5
C. 1
D. -1
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...