Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang là đường thẳng img1.

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+) img1 suy ra đường thẳng img2 là TCN của đồ thị hàm số img3 +) img4 suy ra đường thẳng img5 là TCN của đồ thị hàm số img6 +) img7 suy ra đường thẳng img8 là TCN của đồ thị hàm số img9 +) Hàm số img10 có TXĐ là img11 suy ra img12img13 không tồn tại suy ra đồ thị hàm số img14 không có đường TCN img15. Vậy đáp án C không thỏa.

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...