Đồ thị hàm số img1 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?  

A.

2

B.

0

C.

1

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định: img1 Ta có: img2 img3 là đường tiệm cận ngang. img4  img5  img6 là đường tiệm cận đứng. Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...