Đồ thị hàm số   có các đường tiệm cận là:

A.

x = 0 và y = x - 3

B.

y = 0 và y = x - 3

C.

x = 0, y = 0 và y = x - 3

D.

x = 0, y = 0 và y = x

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

x = 0 và y = x - 3

 nên đường thẳng x = 0 là tiệm cận đứng của đồ thị.

 nên đường thẳng y = x - 3  là tiệm cận xiên của đồ thị.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...