Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận là:

 

A.

x = 1 và y = 

B.

x = - và y = 

C.

x = 1, x = - và y = 

D.

x = 1, y = - và y = 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...