Đồ thị hàm số img1 có bao nhiêu đường tiệm cận?         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  img1. TXĐ: img2. img3; img4 img5 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. img6 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị hàm số có img7 đường tiệm cận.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...