Đồ thị hàm số 

A.

không có tâm đối xứng.

B.

có một điểm cực đại.

C.

có một điểm cực tiểu.

D.

cắt trục hoành tại điểm (1 ; 0)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cắt trục hoành tại điểm (1 ; 0)

Loại phương án "không có tâm đối xứng" vì tâm đối xứng của đồ thị hàm số là điểm (-2 ; -1), giao điểm của hai tiệm cận x = -2, y = -1.

Loại phương án "có một điểm cực đại" và phương án "có một điểm cực tiểu" vì ta có  ⇒ hàm số nghịch biến trên tập xác định nên không có cực trị.

Vậy phương án "cắt trục hoành tại điểm (1 ; 0)" đúng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...