Đồ thị hàm số 

A.

không có tâm đối xứng.

B.

có một điểm cực đại.

C.

có một điểm cực tiểu.

D.

cắt trục hoành tại điểm (1 ; 0)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...