Đồ thị hàm số 

A.

không có tiệm cận xiên trái, có tiệm cận xiên phải là y = x - 2

B.

có tiệm cận xiên trái là y = -x + 2, không có tiệm cận xiên phải.

C.

có tiệm cận xiên trái là y = x - 2 , tiệm cận xiên phải là y = -x + 2

D.

có tiệm cận xiên trái là y = -x + 2, tiệm cận xiên phải là y = x - 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

có tiệm cận xiên trái là y = -x + 2, tiệm cận xiên phải là y = x - 2

nên đường thẳng y = x - 2 là tiệm cận xiên phải của đồ thị.

 

nên đường thẳng y = -x + 2 là tiệm cận xiên trái của đồ thị.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...