Đồ thị hàm số 

A.

chỉ có tiệm cận xiên phải là y = x

B.

chỉ có tiệm cận xiên trái là y = 3x

C.

có tiệm cận xiên trái là y = 3x , tiệm cận xiên phải là y = x

D.

có tiệm cận xiên trái là y = x, tiệm cận xiên phải là y = 3x .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

có tiệm cận xiên trái là y = 3x , tiệm cận xiên phải là y = x

 nên đường thẳng y = x là tiệm cận xiên phải của đồ thị.

  nên đường thẳng y = 3x là tiệm cận xiên trái của đồ thị.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 20 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...