Đồ thị đã cho là của hàm số nào? img1   

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Đồ thị hàm số hướng xuống nên img1 (loại A, B) Hàm số có 3 điểm cực trị nên loại C Do đó ta chọn D  

 

Đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...