Đồ thị của hàm số img1 và đồ thị hàm số img2 có tất cả bao nhiêu điểm chung?

A.

0

B.

2

C.

3

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số: img1 img2. Ta được đồ thị hai hàm số đã cho cắt nhau tại ba điểm phân biệt.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...