Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Loại A vì TXĐ của hs img1 là D = R. img2img3 img4 Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 1. img5 Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. img6 Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.
  Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...