Đồ thị bên dưới là của hàm số nào dưới đây?

A.

B.

y = lnx

C.

y = lgx

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đồ thị trên của hàm số logarit nghịch biến nên ta chọn hàm số  vì  < 1

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...