** Đồ thị bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình đun 0,5kg nước. Cho nước có C = 4200 J/kg.K, L = 2,3 . 106 J/kg.

Kết thúc thí nghiệm nước còn lại là bao nhiêu?

A.

36,5g.

B.

365g.

C.

135g.

D.

13,5g.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...