** Đồ thị bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình đun 0,5kg nước. Cho nước có C = 4200 J/kg.K, L = 2,3 . 106 J/kg.

Nhiệt lượng mà nước nhận được từ bếp đun trong 1 phút là

A.

16,8KJ.

B.

168KJ.

C.

21KJ.

D.

210KJ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

16,8KJ.

Nhiệt lượng nước nhận trong giai đoạn này:

 = 16800J = 16,8KJ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...