Do phóng xạ, hạt nhân nguyên tử  biến đổi thành hạt nhân nguyên tử , trong đó hạt nhân  đã bị phân rã ra một hạt:

A.

α.

B.

β-.

C.

β+.

D.

γ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

β+.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...