Do nằm ở trung tâm Đông Nam Á, ở nơi tiếp xúc giữa nhiều hệ thống tự nhiên, nên nước ta có:

A.

Đủ các loại khoáng sản chính của khu vực Đông Nam Á.

B.

Nhiều loại gỗ quý trong rừng

C.

Cả cây nhiệt đới và cây cận nhiệt đới

D.

Tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả đều đúng.

Tất cả đều đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...