Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây phụ thuộc vào bán kính vòng dây theo đồ thị nào sau đây?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Do B = 2π.10-7  ~  nên đồ thị của B theo R là đường cong hypebol như hình B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...