Độ lớn cảm ứng từ tại tâm một dòng điện tròn sẽ

A.

tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.

B.

tỉ lệ với chu vi đường tròn.

C.

tỉ lệ với diện tích hình tròn.

D.

tỉ lệ nghịch với chu vi đường tròn.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...