Đổ dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. Số trường hợp tạo thành kết tủa là:

A.

9.

B.

6.

C.

7.

D.

8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trường hợp có kết tủa là: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...